Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Vragen SGP over Natura 2000-beleid

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft schriftelijke vragen gesteld aan (demissionair) minister Schouten, zo schrijft Nieuwe Oogst. Aanleiding zijn de vragen die Nicolaas Gerrits oproept in zijn opinieartikel op Foodlog.nl

Er komt een aantal punten aan de orde.

Volgens Gerrits bevat de nieuwe stikstofwet juridische onduidelijkheden. Niet duidelijk is of de waarden, waarmee de stikstofuitstoot zou moeten dalen, per Natura 2000-gebied gelden of voor de totale Natura 2000-gebieden. Ook zou het verband tussen de lokale gemeten ammoniakconcentratie en de berekende omvang van de stikstofdeposito ontbreken. Bisschop vraagt Schouten om uitleg.

Volgens het rapport ‘Doorlichting Natura 2000-gebieden’ gaat Nederland verder in de bescherming van soorten en habitattypen dan volgens het Europese Hof van Justitie wordt gevraagd. Bisschop wil weten waarom dit zo is.

Het Natura 2000-beleid en ook het stikstofbeleid zijn ingewikkelde dossiers. Het is goed dat er kamerleden zijn die zich in de dossiers verdiepen. Nu maar hopen dat het voor de praktijk ook iets nuttigs oplevert.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.