Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Weidevogelbescherming in Friesland

Toen de provincie Fryslân in het voorjaar van 2021 met een concept-omgevingsverordening kwam, stuitte dit voorstel veel boeren tegen de borst. Er waren strengere regels in het kader van de zorgplicht voor weide- en akkervogels opgenomen.

Onder meer werd een verbod opgenomen om ’s avonds en ’s nachts het land te betreden als er vogels op het land zijn, en een plicht om het land te laten controleren, voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, door een ‘ter zake kundig persoon’, aldus Nieuwe Oogst.

Tien landbouworganisaties gingen in gesprek met gedeputeerde Douwe Hoogland.

De landbouworganisaties presenteerden een voorstel, waarbij de zorgplicht voor weide- en akkervogels wordt gestimuleerd, zonder oplegging van verboden en geboden. Door middel van een positieve aanpak moet meer draagvlak voor weidevogelbeheer worden bereikt.

Daarnaast vragen ze de provincie naar mogelijkheden voor subsidie voor boeren, die aan weidevogelbescherming doen, buiten het agrarisch natuur- en landschapsbeheer om.

Gedeputeerde Staten komt binnenkort met een reactie op het voorstel van de landbouworganisaties. Een besluit van de provincie hieromtrent volgt in maart 2022.

Ik merk in mijn praktijk dat al veel boeren de zorgplicht voor weidevogels belangrijk vinden.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.