Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Weinig animo voor opvolging kleine agrarische bedrijven

In De Landeigenaar kunnen we lezen dat de bedrijfsomvang en daarmee de verdiencapaciteit een grote rol speelt of een bedrijf een opvolger kan vinden. Ook het type bedrijf speelt een rol. De grootste belangstelling voor overname is er bij melkveebedrijven (63%). In 2020 waren er 16.200 bedrijven (boeren ouder dan 55 jaar) zonder opvolger. Deze bedrijven hebben samen 315.000 hectare landbouwgrond in gebruik, hetgeen neerkomt op 17% van het totale areaal van 1,8 miljoen hectare. Een stopper heeft gemiddeld 19 hectare in gebruik, waarvan 57% eigendom en het overige lang- of kortdurende pacht. Deze eigen grond komt dus op niet al te lange termijn op de markt.

Dergelijke cijfers en percentages die voortkomen uit een Landbouwtelling, ditmaal die van 2020, verduidelijken voor mij altijd heel veel. Wil je meer lezen klik dan op bovenstaande link om naar het artikel te gaan.

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.