Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Wetsvoorstel stikstofreductie

Minister Schouten heeft een wetsvoorstel (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) opgesteld. Er werd een internetconsultatie gestart, waarbij om een reactie werd gevraagd.

Het wetsvoorstel is een wijziging op de Wet Natuurbescherming en bevat- kort gezegd- twee pijlers:

  • er komt een streefwaarde voor stikstofreductie;
  • er komt een pakket maatregelen om stikstof in Natura 2000 gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren.

LTO heeft een reactie op het wetsvoorstel gegeven, zo leest u in Nieuwe Oogst.

Er wordt een streefwaarde vastgesteld, die op termijn moet leiden tot “een gunstige staat van instandhouding” van de natuur. Volgens LTO gaat de minister hierbij verder dan door Europa wordt gevraagd, namelijk geen achteruitgang van natuur. LTO vraagt zich af of dit wel haalbaar is en is bang dat het evenwicht tussen economische ontwikkeling en natuurbehoud verloren zal gaan. LTO vreest dat de streefwaarde straks geen streefwaarde zal zijn, maar een harde waarde waar niet van kan worden afgeweken.

Daarnaast moet duidelijker worden aangegeven welke maatregelen wel of niet kunnen worden gebruikt voor externe en interne saldering. Agrarische ondernemers willen wel ontwikkelen en investeren, maar dan moet er wel duidelijkheid komen.

Loopt u met vragen over de nieuwe stikstofwegt Kom eens binnen bij uw agri-notaris.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Ruud Morijn

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, kandidaat notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Notariskantoor Nicolai te Balk.