Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Wie mag de pachtovereenkomst ondertekenen?

In ‘De Landeigenaar’ artikel De Landeigenaar – Wie is bevoegd tot verpachting.pdf behandelt mr Els Harbers een interessante uitspraak van de Pachtkamer van het gerechtshof Anrhem-Leeuwarden.

Wat was het geval? Een man en vrouw, gehuwd in gemeenschap van goederen, geen kinderen, hadden samen een agrarisch bedrijf. De vrouw overleed in 2001. De man zette het bedrijf voort, totdat het voor hem door zijn hoge leeftijd ook lastig werd. Hij verpachtte toen 5 hectare van de landbouwgrond.

Zijn vrouw had bij testament de landbouwgrond aan haar man gelegateerd, met het vruchtgebruik van haar nalatenschap. Zij had anderen tot erfgenaam benoemd. Haar man werd in het testament benoemd tot executeur. De legaten werden echter nooit afgegeven.

Na het overlijden van de man ontstond discussie over de verpachte landbouwgrond. Had de man wel een pachtovereenkomst met de pachter van het land mogen aangaan?

De erfgenamen van de vrouw vonden dat hij dit niet had mogen doen. Zij stelden dat de landbouwgrond voor de helft tot de nalatenschap van de vrouw behoorde. De rechter oordeelde anders. Omdat de man was benoemd tot executeur was hij volledig bevoegd om het beheer te voeren over de landbouwgrond, en mocht hij de pachtovereenkomst dan ook aangaan. Ook de andere grieven van de erfgenamen (misbruik van omstandigheden, slecht huwelijk waardoor de man niet zou mogen beschikken over goederen uit de huwelijksgemeenschap) troffen geen doel.

De conclusie van de rechter was dat de man, omdat hij in het testament van de vrouw was benoemd tot executeur, het beheer mocht voeren en dus een pachtovereenkomst mocht aangaan. En dat de erfgenamen dus gebonden zijn aan de pachtovereenomst.

Voor de notariële praktijk is deze uitspraak een heel sprekende zaak. De notaris loopt dagelijks tegen dit soort vragen aan: Wie mag een bepaald contract tekenen, wie is bevoegd?

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.