Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De pacht in Noord Holland

Noord-Holland is een provincie met een grote variaties aan grondtypes en deze variatie aan grond geldt ook voor de boeren en tuinders.

Er is nagenoeg evenveel eigendom als pachtgrond. Dit blijkt uit een artikel uit De Boerderij. Grote sectoren zijn vollegrondstuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en de bollenteelt.

Veel meren in de provincie zijn de afgelopen eeuwen drooggelegd. De overheid heeft daarbij een flinke vinger in de pap gehad en heeft dat – wat betreft de pacht – via het Rijksvastgoedbedrijf nog altijd.

De grootste verpachter is het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij 85% reguliere pacht betreft en 13% geliberaliseerde pacht tot zes jaar. Een andere grote speler op de markt is ASR Real Estate, waarbij een opvallende tendens is dat ASR veel geliberaliseerde contract heeft omgezet naar langjarige erfpachtovereenkomsten. De provincie doet ook mee als verpachter, waarbij het in bijna alle gevallen gaat om geliberaliseerde pacht voor vier of zes jaar.

Hoewel het Noord-Hollandse pachtareaal al jaren relatief stabiel is er sinds 2010 een sterke afname van de reguliere pacht en daar kwam vooral geliberaliseerde pacht tot zes jaar voor terug.

De agri-notaris is te vinden in elke provincie en het is goed om te weten dat we altijd met collega’s kunnen sparren over de situatie in een andere provincie. Zo verschilt het nogal per provincie of er veel of juist weinig pachtgronden zijn. In mijn eigen omgeving is er nog steeds sprake van veel eigendom.

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.