Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Droogte, natuur en landbouw

Eindelijk is er dit weekend weer een beetje regen gevallen.

De eerste droge zomer was in 2018 en als er dan nog een droge zomer volgt in 2019, verwacht je eigenlijk niet dat er ook voor het derde jaar een hele droge zomer zal komen. En toch is het waar. De grondwaterstand was nauwelijks op peil of het droge voorjaar zorgde ervoor dat die grondwaterstand al weer flink ging zakken.

In De Gelderlander spreekt de dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel zijn zorgen uit voor de toekomst. Als het zo doorgaat hebben we over tien jaar in de Achterhoek een klimaat dat vergelijkbaar is met dat van Zuid-Frankijk. De Achterhoek ligt op hoge zandgronden en is ongeveer het droogste deel van het land.

De knelpunten die hij benoemt zijn alsvolgt:

  • De huidige vorm van landbouw wordt onmogelijk als we niets gaan doen
  • De natuur, zoals die nu nog in De Achterhoek bestaat, zal verdwijnen
  • De temperatuur in de steden zal oplopen.

De dijkgraaf komt met radicale voorstellen, waaronder het aanleggen van een kunstmatig meer op de grens met Duitsland. Een Deltaplan is volgens hem niet meer voldoende: de droogte raakt de hele wereld en je moet groot denken om dit aan te pakken: er moet nagedacht worden over robuuste, veerkrachtige systemen, voor de natuur en voor de boerenbedrijven.

Als agri-notaris wonend in de Achterhoek hoor ik van de agrarisch ondernemers aan tafel dat ook zij zich zorgen maken. Zij zijn zeker bereid om mee te denken in oplossingen voor de toekomst. Zij willen graag samenwerken met het Waterschap en natuurorganisaties om gezamenlijk dit probleem aan te pakken, zodat zowel natuur als de agrarisch bedrijven behouden blijven

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.