Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

In Limburg liever geen zonneweides op landbouwgrond

In Nieuwe Oogst wordt melding gemaakt van het collegeprogramma van Limburg, waarin is afgesproken om een duurzaamheidsladder te ontwikkelen voor een zorgvuldige ruimtelijke afweging bij de opwekking van duurzame energie. De eerste bouwsteen daarvan is een zonneladder. De provincie Limburg geeft de voorkeur aan het plaatsen van zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen.

Het gebruik van landbouw-, waterwingronden en Natura 2000-gebieden staat op de vierde en vijfde plaats van de ladder. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is blij met de opbouw van deze Limburge zonneladder. Het sluit goed aan bij het standpunt van de LLTB, omdat zonneweides een claim leggen op landbouwgrond.

Er blijven nog wel degelijk mogelijkheden om het opwekken van energie te koppelen aan agrarische productie, waarbij vooral windenergie als interessant wordt gezien.

Dé Agri-Notaris kan u informatie verstrekken over de wijze waarop het plaatsen van zonnepanelen of windmolens juridisch vorm gegeven kan worden op landbouwgronden.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Roelofsen

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.