Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040?

Volgens Glastuinbouw Nederland kan de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zijn. Piet Broekharst en Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland geven aan dat die ambitie alleen haalbaar is met een flink aantal randvoorwaarden.

In Nieuwe Oogst worden lopende projecten geschetst en geven Broekharst en Formsma aan dat met name door verkeerde juridische en fiscale prikkels gewenste veranderingen niet gerealiseerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld de heffing opslag duurzame energie lopen de kosten voor voorlopers in duurzame energie soms op tot wel 262%. Hierdoor wordt het terugdringen van de CO2 uitstoot afgeremd. Jolanda Heistek van Greenport West-Holland pleit voor een nationaal plan met een gebiedsgerichte aanpak om de energievoorziening in alle regio’s klimaatneutraal te maken.

Grote ambities bij Glastuinbouw Nederland, maar de agri-notaris is het met hen eens dat de voorwaarden die verduurzaming van de glastuinbouw (en de gehele agrarische sector) moeten stimuleren beter op elkaar afgestemd kunnen en moeten worden.

Marco Lenderink

Marco Lenderink

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr M. (Marco) Lenderink, notaris en mediator. Ondernemer in Haaksbergen. Secretaris van de stichting Vrienden van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek.