Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Landbouwvrijstelling schrappen?

Eens in de zoveel jaren komt het onderwerp weer terug: de afschaffing van de landbouwvrijstelling in de Inkomstenbelasting.

Tijdens de jaarlijkse verantwoordingsdag is door de Algemene Rekenkamer kritisch gereageerd op de landbouwvrijstelling, zo blijkt uit dit artikel in Nieuwe Oogst. De Algemene Rekenkamer stelt voor om de regeling op te heffen of op zijn minst aan te passen. Op grond van de landbouwvrijstelling blijft de door een landbouwer gerealiseerde winst op landbouwgrond onbelast, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het is al een oude regeling, maar de regeling staat de laatste decennia vaker ter discussie.

Volgens de rekenkamer is er sprake van fiscaal ongelijke behandeling van grondeigenaren-verpachten en grondeigenaren-landbouwers, voor wat betreft de waardeverandering van de (landbouw-)gronden. Ook vindt de rekenkamer de wenselijkheid van de regeling onvoldoende onderbouwd. Een afschaffing kan ook gekoppeld worden aan een overgangsregeling.

LTO vindt dat de rekenkamer op deze wijze voor onzekerheid zorgt; de vrijstelling is een fiscale faciliteit waar agrarisch ondernemers belangrijke beslissingen en grote toekomstige investeringen op baseren, waaronder begrepen een bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging. Juist in deze tijd is volgens het LTO een helder en concreet toekomstperspectief nodig en dat creëer je op deze manier niet.

Minister Schouten erkent dat het oorspronkelijke doel van de regeling is vervallen, maar verwijst naar de reeds geplande evaluatie van de vrijstelling in 2022. Die evaluatie wil ze gebruiken om een en ander nader te onderzoeken.

In een tijd van veel onzekerheid, waarin een weg gevonden moet worden naar een toekomstbestendige en duurzame landbouw zou er (fiscale) rust en zekerheid moeten komen voor de agrarisch ondernemers, nu er de laatste jaren al zoveel onzekerheid is.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.