Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Toch onteigening?

Lang en veel is en wordt er gesproken over de aanpak van de stikstofproblematiek. Vaak is er ook gezegd dat onteigening van veehouderijen niet (zo) snel aan de orde zal zijn. Maar de lijnen verschuiven.

Minister Christianne van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft recentelijk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze de aanpak van stikstof wil verstellen en intensiveren, zo blijkt uit dit artikel in Melkvee. Als de vrijwilligheid te weinig oplevert, gaat zij dwingender maatregelen inzetten, zoals onteigening.

Wel geeft ze aan dat vooraf duidelijk moet zijn wanneer en onder welke voorwaarden het dwingende instrumentarium wordt ingezet. Toch wil ze onteigening nog zoveel mogelijk voorkomen en onderzoek doen hoe ze de vrijwillige maatregelen aantrekkelijker en effectiever kan maken, bijvoorbeeld: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Daarnaast geeft ze aan dat er sprake zal zijn van gebiedsgerichte aanpak, omdat het behalen van de doelen van gebied tot gebied zal verschillen.

Om de stikstofbelasting op natuur versneld aan te pakken, zal er ook gekeken worden naar een mogelijke aanscherping van de emissienormen voor ammoniak. Daarnaast wil zij dat de melkveehouderij binnen 10 jaar volledig grondgebonden zal zijn.

Met haar aanpak wil de minister meerdere problemen gelijk aanpakken en naar de stikstofreductie en natuurherstel ook maatregelen nemen om het klimaat en waterkwaliteit te verbeteren. Dat kan ook door de gebiedsgerichte aanpak. In deze gecombineerde aanpak heeft de landbouw prioriteit, waarbij zij streeft naar een toekomstbestendige landbouw en een vitaal platteland.

Tenslotte wordt gesproken over een Ecologische Autoriteit, bij de wetenschappelijke toetsing voor het hanteren van de kritische depositiewaarde voor stikstof.

Al met al weer veel nieuwe plannen, maar de druk op de landbouw neemt toe, ook al wordt er gezegd dat onteigening zoveel mogelijk moet worden voorkomen. In gebieden met veel natuur, zal dit zeker weer tot onrust leiden bij de agrarisch ondernemers. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.