Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

“Uit een gecreëerde impasse”

Op 20 november is door het Landbouwcollectief het rapport met bovenstaande titel gepresenteerd aan LNV-minister Schouten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen. Er worden maatregelen voorgesteld die uiteindelijk 2,9 miljard euro kosten. Hiermee wordt geprobeerd de dagelijks oplopende schade voor ondernemers in de landbouw en bouwsector een halt toe te roepen.

De boeren hebben met vereende krachten hun schouders onder dit plan gezet en verwachten nu dat het Kabinet hiermee even voortvarend tewerk gaat. Ook verlangen zij vergoeding van de investeringen die zij moeten doen om het stikstofprobleem op te lossen.

Ook Nieuwe Oogst bericht over het rapport van het Landbouwcollectief bestaande uit 13 boerenorganisaties inzake de stikstofproblematiek. Een eendrachtige samenwerking met als doel met name het rijk en de provincies te helpen de ontstane impasse te doorbreken. We kunnen in het artikel lezen wat de onderwerpen zijn, waarvoor oplossingen worden aangedragen.

 Als agri-notaris juich ik het toe dat de agrariërs zo snel en samen het voortouw nemen. Immers een plan vanuit de sector zelf heeft draagvlak. Dit laat zien dat de boeren wel willen. Nu de bouw en de overheid nog!

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Wesley van der Linde

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.