Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Wordt de Kringloopwijzer controlestysteem overheid?

In Nieuwe Oogst informeert Martijn van Rossum over de brief van Minister Schouten aan de Tweede kamer over de klimaat- mest- en stikstofdoelstellingen.

De kringloopwijzer ontwikkeld als managementinstrument lijkt een controlesysteem van de overheid te worden. Op grond van het Klimaatakkoord moet de overheid afrekenbaarheid van individuele bedrijven op klimaatprestaties mogelijk maken. Dit is nodig om de sectordoelen als geheel te kunnen halen. De input uit de kringloopwijzer kan worden geregistreerd in een centrale database. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik van gegevens voor monitoring van klimaatdoelen op sector- en individueel bedrijfsniveau.

Het opzetten van een registratie- en monitoringssysteem voor mest is een eerst stap. Vervolgens moet worden bepaald hoe de regulering wordt vormgegeven. Er komt een verkenning in de grondgebonden veehouderij. Na de zomer zal het resultaat worden gepresenteerd. In de brief wordt ook ingegaan op de doelen voor de varkenshouderij. Door de recente subsidieregeling (Srv) kan al een flinke slag worden geslagen. Schouten gaat met deze sector de wenselijkheid van individuele afrekenbaarheid bespreken en de monitoring die daarvoor nodig is.

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.