Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Zorg voor landschap

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft een rapport uitgebracht: “Zorg voor landschap; naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid”.

U leest er over in Nieuwe Oogst. Ons landschap verandert: meer verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, zonneparken, windmolens enzovoorts. Een ontwikkeling die niet stil staat, met grote gevolgen voor ons landschap, met name ook in de landbouw. Het PBL adviseert een landschapsinclusief omgevingsbeleid, een beleid met aandacht voor landschapskwaliteit bij de diverse plannen. Zo zou er een landschapstoets in de nieuwe Omgevingswet kunnen worden opgenomen.

Wat betekent dit voor de boeren? Volgens het PBL is er een grote rol voor de boer weggelegd, afhankelijk van het ontstane verdienmodel. Denk aan verduurzaming en kringlooplandbouw.

De Agri-Notaris blijft de ontwikkelingen volgen.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Corine van Kapel

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, kandidaat notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Notariskantoor Nicolai te Balk.