Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

BOR-onderzoek: neemt u deel?

Het zal u niet zijn ontgaan: de bedrijfsopvolgingsregeling (‘BOR’) is onderwerp van gesprek in politiek Den Haag. Meningen over de noodzaak en doelmatigheid van de regeling lopen sterk uiteen en de vier coalitiepartijen hebben dan ook afgesproken de BOR tegen het licht te houden: de regeling zou eenvoudiger, eerlijker en minder vatbaar voor oneigenlijk gebruik moeten worden. Er is veel over gezegd en geschreven.

Deze ontwikkelingen zijn reden voor het Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit, de sectie belastingrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit, Deloitte en Netwerk Notarissen om in de aanloop naar Prinsjesdag 2022 te peilen hoe ondernemers en juridische dienstverleners aankijken tegen het toepassingsbereik van de huidige BOR. Specifiek beoogt het onderzoek te inventariseren welke aspecten van de huidige BOR als (onnodig) ruim of juist als (onnodig) beknellend worden ervaren. De onderzoekers hopen dat het beeld dat deze peiling oplevert een waardevolle en genuanceerde bijdrage zal kunnen vormen aan de actuele maatschappelijke en politieke discussies.

Het bestuur van de VASN acht het van belang om u als lid van de VASN te verzoeken deel te nemen aan dit onderzoek, gezien het belang voor de agrarische praktijk. 

Wilt u uiterlijk 14 augustus 2022 de tijd nemen om deze online vragenlijst in te vullen? 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 à 15 minuten en is anoniem. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd. Klik hier om deel te nemen aan het BOR-onderzoek, waarna u anoniem kunt deelnemen.

Namens het bestuur van VASN alvast hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!