Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Lustrum kavelruilmiddag

Save the date! 6 oktober 2021

Stroomt het door of droogt het op? Houden we het vast of laten we het lopen?

Datum is veranderd!

In verband met de geldende corona-maatregelen is besloten om de kavelruilmiddag te verplaatsen naar 6 oktober 2021. Deze bijeenkomst is niet alleen is bedoeld om met elkaar kennis te delen over dit mooie onderwerp, maar is ook bedoeld om te netwerken. Dat gaat op dit moment nog niet lukken. Van harte hopen we een ieder te kunnen verwelkomen op 6 oktober 2021.

Het zal u niet ontgaan zijn: voor het derde achtereenvolgende jaar is er sprake van droogte in Nederland. Als notaris werkzaam in de Achterhoek, kijk ik tijdens deze droge zomer (en ook de zomers hiervoor) steeds bijna geobsedeerd naar buienalarm en buienradar. Aangekondigde regenbuien trekken helaas te vaak voorbij, waardoor er weer geen druppel regen valt. Als er ook maar een klein buitje is geweest, loop ik naar de regenmeter in mijn tuin en hoop ik dat er toch weer enkele millimeters regen zijn gevallen. Belangrijk voor mijn tuin, maar ach, dat gras wordt wel weer groen; nee, veel belangrijker voor de agrariërs in mijn leef- en werkgebied en veel belangrijker ook voor de natuur. De schade door de droogte begint zich af te tekenen.

Gelukkig maken meer mensen zich zorgen. Zo las ik half augustus in een interview met de dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel, dat hij zich grote zorgen maakt. Hij komt met radicale voorstellen om een watertekort in de Achterhoek te voorkomen: een kunstmatig meer op de grens met Duitsland om water vast te houden. En dan ga ik natuurlijk denken: hoe zit het dan met de eigendomsverhoudingen, gebruiksrechten en het verkrijgen van de eigendom?

Lustrumbijeenkomst kavelruil
En zo werd het thema voor de vijfde kavelruilmiddag geboren.
Want niet alleen in de Achterhoek, maar ook in andere delen van het land, heeft droogte invloed op de grond. Naast de droogte heeft grote delen van Nederland ook te maken met bijvoorbeeld verzilting en/of bodemdaling. Allemaal factoren die grote impact hebben op toekomstperspectief van agrarische bedrijven, wateropgaven en natuurontwikkeling.

Wat komt er aan de orde?
Kunnen we met het instrument kavelruil toekomstperspectief (gaan) bieden? Hoe is een en ander planmatig aan te pakken, wat voor rol hebben onder andere de eigenaren, het Waterschap, de Provincie, de natuurbeherende organisaties? Hoe kunnen gebiedsprocessen op gang gebracht worden? Is er een koppeling mogelijk met ruimtelijke plannen? Dienen de te nemen maatregelen publiekrechtelijk geregeld te worden of kunnen we met het privaatrecht af? Het zou toch mooi zijn als we samen kunnen komen tot een eerste aanzet voor een aanpak voor de toekomst? Of is dat teveel gevraagd?

Deze en vele vragen hopen we aan de orde te stellen tijdens de kavelruilmiddag.
U komt toch ook? Noteer alvast deze datum in uw agenda! Nadere details worden uiteraard op deze website bekend gemaakt.

Deze middag is tot stand gekomen in samenwerking tussen de VASN, de Provincie Zeeland (Kavelruilbureau Zeeland), de Radboud Universiteit, het Instituut voor Agrarisch Recht en het Kadaster.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.