Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Terugblik Vijfde Themamiddag kavelruil 6 oktober 2021

Op woensdag 6 oktober jl. heeft de – inmiddels – vijfde themamiddag Kavelruil plaatsgevonden in het “Groene Paviljoen” van het Bomencentrum een Baarn.

Het paviljoen, waarin de bijeenkomst plaats vond, was – heel toepasselijk – omgeven door water.

Bij de opening werd even stil gestaan bij het feit dat het inmiddels het eerste lustrum was van de Kavelruilbijeenkomst. Vijf jaar geleden heeft de VASN het initiatief genomen tot het organiseren van een kavelruilbijeenkomst, met als doel om als notariaat in contact te komen met beleidsmedewerkers van de Provincie, met het kadaster en met andere deskundigen.

Inmiddels is de organisatie gezamenlijk in handen van de VASN, het Kavelruilbureau van de Provincie Zeeland, het Kadaster en Jeroen Rheinfeld, namens het Instituut voor Agrarisch Recht en de Radboud Universiteit.

Het thema van dit jaar is vorig jaar augustus bedacht, toen er sprake was van een derde achtereenvolgende droge zomer in Nederland, en zo kwam het thema tot stand:

WATER EN KAVELRUIL

‘Stroomt het over of droogt het op?’

‘Houden we het vast of laten we het lopen?’

Na drie achtereenvolgende droge jaren zijn we recent geconfronteerd met overstromingen en een extra natte zomer. Droogte, maar ook overstromingen hebben gevolgen voor natuur en landbouw. De zorgen worden breed gedeeld. Zo is in een interview met de dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel van vorig jaar augustus te lezen dat hij zich grote zorgen maakt. Hij kwam met radicale voorstellen om een watertekort in de Achterhoek te voorkomen: een kunstmatig meer op de grens met Duitsland om water vast te houden. Recent nog is te lezen dat regenval, zoals in juli van dit jaar, steeds vaker zal voorkomen. Hoe kan die hoeveelheid water worden opgevangen en vastgehouden voor drogere perioden?

Droogte en overstromingen hebben invloed op de grond en op het eigendom en gebruik van grond. Naast de droogte en overstromingen hebben grote delen van Nederland ook te maken met bijvoorbeeld verzilting en/of bodemdaling. Allemaal factoren die grote impact hebben op het toekomstperspectief van agrarische bedrijven, wateropgaven en natuurontwikkeling.

Kunnen we met het instrument kavelruil toekomstperspectief (gaan) bieden?

Na de opening door Ans Post heeft Jeroen Rheinfeld de aanwezigen (die ook deels online de bijeenkomst hebben bijgewoond) bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de Nieuwe Omgevingswet.

Vervolgens heeft de heer Peter Schrijver van het Waterschap Rijn en IJssel een presentatie met als titel: “Samen werken aan een klimaat robuust gebied”, waarbij zowel de maatregelen op korte termijn als de structurele maatregelen aan bod kwamen.

Na de pauze heeft de heer Jan Spijkerboer van het kadaster ons meengenomen om een kijkje te nemen naar projecten die her en der in het land al zijn gerealiseerd.

Tot slot heeft de voorzitter van de VASN, de heer Govert-Jan Hoogenboom een presentatie gehouden over een kavelruil, waarbij ook doelen met betrekking tot waterbeheersing zijn gerealiseerd.

De middag werd besloten met een forumdiscussie en een netwerkborrel.

Inmiddels hebben de organisatoren al een datum geprikt voor begin volgend jaar om met elkaar te brainstormen over de volgende kavelruilbijeenkomst in 2022.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.